Kategori leverhälsa

Symtom Levertumör
leverhälsa

Symtom Levertumör

Relaterade artiklar: Levercancer definition Levern är en ganska sällsynt men mycket aggressiv cancer. Mer vanligt är levermetastaser av tumörer som utvecklats på andra ställen (t ex tjocktarm, lungor och bröst). Den höga dödligheten är kopplad till generell frånvaro av symtom i de inledande stadierna (inte av en slump, det kallas tyst tumör) och till ineffektiva behandlingar (som ändå kan förbättra livskvaliteten). Den goda nyhet

Läs Mer
leverhälsa

Foder och gallstenar

Gallblåsstenarna, liksom gallgångarna (av den cystiska kanalen, den vanliga gallkanalen men också av bukspottskörteln) representerar de vanligaste gallvägarna och / eller komplikationerna; Dessutom verkar det som att (utöver en individuell predisposition) både uppkomsten och förebyggandet av återkommande beror starkt på ämnet diet. Vad du be
Läs Mer
leverhälsa

Diet som orsak av hepatit

Ämnet Diet och hepatit är verkligen väldigt enormt! Först och främst är det nödvändigt att förklara vad hepatit är (att skingra myter och falska övertygelser); varefter vi kommer att analysera hur det är möjligt att kontrakta hepatit genom diet; äntligen kommer vi att se hur man förhindrar det och strukturerar en korrekt kost som ett stöd till vården. Hepatit: Vad be
Läs Mer
leverhälsa

Diet och leverstatos - fettlever

Vad är hepatisk steatos Leverstatos är en sann degenerering av levern, orsakad av ackumulering av triglycerider i hepatocyter. Vanligen är hepatisk steatos reversibel tack vare kost och läkemedelsterapi. I en procentandel av 5-10% av fallen kan det emellertid utvecklas till levercirros, speciellt om ämnet missbrukas alkohol. ors
Läs Mer
leverhälsa

Hepatit Diet

Efter att ha förklarat näringsrollens roll som en möjlig orsak till olika typer av hepatit, låt oss försöka förstå vad som är målen med en diet som syftar till att behandla leverproblem. Både vid akut hepatit och kronisk hepatit, syftar dieten till att: REDUCERA organets trötthet, kompensera en eventuell brist på dess metaboliska funktioner, eliminera de predisponerade orsakerna (om dietisk) och förebygga en försämring av patologi. Konstigt som d
Läs Mer
leverhälsa

Avgifta lever med kost och kosttillskott

Leverförgiftning Levern är ett organ som utför mest av kroppens metaboliska funktioner. Drogmissbruk och olämplig diet kan förgifta och orsaka oönskade symtom och störningar. På lång sikt kan leverförgiftning ge upphov till patogenesen av även allvarliga sjukdomar, såsom leverfel och hepatocellulärt karcinom. Avgiftning
Läs Mer
leverhälsa

Hepato-toxiska läkemedel

genera Hepatotoxiska läkemedel är läkemedel som används för behandling av mycket olika patologier, vilket inkluderar en potentiellt skadlig effekt på levern, bland andra biverkningar. Faktum är att hepatotoxicitet definieras som förmågan hos en substans att utöva skadlig effekt på levern . Mer närma
Läs Mer
leverhälsa

Hepatisk biopsi

genera Leverbiopsi är ett medicinskt förfarande baserat på borttagning av en bit leverväv med hjälp av en dedikerad nål, med det yttersta målet att studera det under ett mikroskop för att identifiera och karakterisera olika leversjukdomar. Leverbiopsi kan därför användas som ett diagnostiskt verktyg före misstanke om en leversjukdom som inte kan undersökas med andra tekniker eller som ett verktyg för att fastställa dess svårighetsgrad om det redan har fastställts på andra sätt. Informationen som
Läs Mer
leverhälsa

ascites

Ascites och Peritoneum Asciter, från den grekiska askos = säck, är en patologisk samling av vätskor i bukhålan. Hos friska individer är volymen av dessa vätskor ganska små (10-30 ml) och hjälper glidning av peritoneala ytor. Peritoneum är ett membran bestående av två ark, av vilka den yttre eller parietala bildar mage i bukhålan och den innersta eller viscerala, täcker det mesta av insekten som finns i den. Mellan de tv
Läs Mer
leverhälsa

Leverbiopsi: Risker, komplikationer och beredning

Är provet smärtsamt? Även om det är bokstavligen uttömt i en sekund eller lite mer, med tanke på den förberedande fasen, lever biopsi i genomsnitt 15-20 minuter. Under provtagningen kan patienten känna en liten smärta eller en känsla av tryck på huden. I alla fall, tack vare förebyggande lokalbedövning, tolereras undersökningen i allmänhet väl. Efter en lever
Läs Mer
leverhälsa

Levercirros

genera Levercirros är en kronisk och degenerativ leversjukdom. Det uppstår när orgelet svarar på en lesion eller en sjuklig process genom att förstöra dess celler och ersätta dem med cicatricial sammankopplingar, bland vilka knutar av regenererande celler utvecklas; Följaktligen förlorar levern gradvis arkitektur och funktioner, med negativa konsekvenser för hela organismen. Enligt a
Läs Mer