symptom

Förlust av minnen - Orsaker och symtom

definition

Minnesförlusten består i omöjligheten att komma ihåg tidigare förvärvade erfarenheter, nyligen eller fjärran.

Orsakerna som kan orsaka denna sjukdom är olika och inkluderar trauma och hjärnskador, neurologiska sjukdomar och psykiatriska störningar. Minnesförlusten kan vara helt eller delvis, övergående (med gradvis återgång till normal funktionalitet) eller permanent (efter allvarliga cerebrala morbida händelser eller i närvaro av degenerativa neuropatier).

Huvudskada kan orsaka förlust av minnen av varierande längd beroende på svårigheten av skadan.

Vaskulär demens och Alzheimers sjukdom kännetecknas av ökad kognitiv försämring; förlusten av minnen och minnesunderskott är av största vikt i dessa sammanhang, eftersom de ofta representerar uppkomstsymptomerna.

Andra sjukdomar som är förknippade med förlust av minnen är epilepsi, encefalit, stroke, tiaminbrist i alkoholism och kolmonoxidförgiftning.

En förlust av transienta minnen kan också orsakas av migranskriser och användningen av konsekventa doser av lugnande medel, barbiturater eller bensodiazepiner.

Möjliga orsaker * av förlust av minnen

 • ångest
 • Vaskulär demens
 • Posttraumatisk stressstörning
 • migrän
 • stroke
 • Kolmonoxidförgiftning
 • Cerebral ischemi
 • Huntingtons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • nefrit
 • Korsakoff psykos