symptom

Throat klåda - Orsaker och symtom

definition

Klåda i halsen är bland de första symptomen som känns vid irritation eller inflammation i övre luftvägarna. Mycket irriterande, det kan vara associerat med torr och insisterande hosta, lokal rodnad, heshet, dysfoni och svårighet att svälja (dysfagi).

Vid uppkomsten av klåda i halsen finns det ofta inflammatoriska processer (laryngit och faryngit) eller infektioner som påverkar struphuvudet, struphuvudet och övre delen av luftröret (särskilt influensa).

Att utlösa klåda kan också vara vana att röka, inandning av irriterande ämnen (t.ex. atmosfäriska partiklar, sprayprodukter etc.), kyla och allergiska reaktioner.

I andra fall kan kliande hals vara en konsekvens av långvarig exponering för irriterande magsyror som flyter tillbaka från matsmältningskanalen.

Möjliga orsaker * av pruritus i halsen

 • Matallergi
 • Andningsorganiska allergier
 • faryngit
 • faryngotonsillit
 • inflytande
 • laryngit
 • förkylningar
 • Gastroesofageal reflux
 • rinit
 • Allergisk rinit
 • tonsillit
 • trakeit