droger

Läkemedel som orsakar förstoppning

Även om uppmärksamhet hos personer som lider av förstoppning ofta fokuserar på valet av effektiva läkemedel för behandling av förstoppning, är det lika viktigt att känna alla de läkemedel som kan orsaka eller förvärra förstoppning.

Vi talar om förstoppning (eller förstoppning) iatrogen när sjukdomen följer medicinska eller farmakologiska terapier. Det finns många vanliga droger som är inblandade i uppkomsten eller förvärras av förstoppning, varav de viktigaste är grupperade enligt kategorier och listade av aktiv ingrediens i tabellen nedan. Uppenbarligen paradoxalt är införandet i listan över vissa droger som används för att bekämpa förstoppning, som vissa typer av laxermedel. Faktum är att missbruket av dessa läkemedel - till exempel när de tas vid överdoserade doser eller under långa perioder - tenderar att minska deras laxerande effektivitet, förvärra förstoppning.

analgetikaKodin, buprenorfin, fentanyl, hydrokodon, hydromorfon, meperidin, metadon, morfinsulfat, oxikodon, oxymorfon, tramadol
bedövningsmedel;Gasanestetika
anorektiskamfetamin
anxiolytikabensodiazepiner
ANTACIDAKalcium- och aluminiumsalter (t.ex. aluminiumhydroxid, kalciumkarbonat)
ANTIARYTMIKAverapamil
Antibiotikum med brett spektrum som inte kompenseras av probiotika
antikolinergikaatropin
Antikonvulsiva medel / AntiepileptikaT ex fenytoin, karbamazepin, gabapentin, oxkarbazepina, pregabalin
Antidepressiva depressiva~~POS=HEADCOMPTricykliska antidepressiva medel (Amitriptylin, Doxepin, Imipramin), MAO-hämmare
antidiarréloperamid
Antii-hypertensivClonidin, prazosin, metyldopa, Verapamil
antimuskariniskt medelProcyklidin, Oxybutynin
antineoplastisktVinca-derivat (Vinblastin, Vincristin), Dacarbazin
ANTI-INFLAMMATORISKNSAID (indometacin)
ANTIOSTEOPOROTICIKalciumsalter
antiparkinsonEx. Levodopa, Carbidopa, Pergolid, Bromokriptin, Amantadin
antipsykotikafenotiaziner
antispasmodikaDicicloverina, Ioscina (scopolamin)
ANTIHISTAMINERAnti-Hl, difenhydramin
hostdämpande medelKodinderivat, t.ex. hydrokodonbitartrat, klorfeniraminpolystyren
antiulcussukralfat
VISMUT
GANGLIARISKA BLOCKERSguanetidin
SOCCER ANTAGONISTERVerapamil, Diltiazem, Nifedipin
diuretikaBensotiazid, kaliumsparande diuretika
hematinikaJärnsalter (t.ex. järnglukonat, järnsulfat)
LIPIDSÄNKANDEKolestyramin, kolestipol
opioidSe smärtstillande medel
sympatomimetiskEfedrin, terbutalin
BARIUMSULFAT