hälsa

Adinamia - Orsaker och symtom

definition

Adinamia är ett tillstånd som kännetecknas av en märkbar förlust eller brist på muskelstyrka, vilket innebär ingen rörelse eller reaktion, minskad fysisk effektivitet och utmattning.

Detta symptom kan hänföras till patologiska tillstånd av olika slag som påverkar olika organ och system.

Adinamia observeras huvudsakligen i fall av feberinfektionssjukdomar (t.ex. tyfusfeber), maligna neoplasmer, endokrinopatier (diabetes, hypotyroidism och Addisons sjukdom), akut eller kronisk förgiftning, nervsystemet (t.ex. multipel skleros) (t.ex. autoimmun hemolytisk anemi) och cardiopatier med signifikanta hemodynamiska följder. Dessutom kan det hittas vid hjärt- och respiratoriska, lever- och njurinsufficiens.

Vissa psykiatriska störningar orsakar också adynamier.

Till skillnad från astheni (ett tillstånd av generell svaghet) är adinami ett huvudsakligen muskulärt fenomen. Men dessa två symtom är ofta samtidigt.

Eventuella orsaker * av Adinamia

 • anemi
 • Hemolytisk anemi
 • Autoimmun hemolytisk anemi
 • diabetes
 • Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
 • Hjärtfel
 • Njurinsufficiens
 • Andningsfel
 • hypotyreos
 • Addisons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Hjärtfel
 • spherocytosis
 • Fibromyalgi syndrom
 • tyfus