fetma

Muskelhypotrofi, kroppsmassindex och mortalitetsrisk

Av Dr Francesco Casillo

Män förlorar cirka 20% av sin muskelmassa mellan 40 och 60 år.

Vanligtvis, hos personer med muskulärt hypotrofiska armar, åtföljs denna egenskap av en ökad omkrets i midjan. De brittiska forskarna fann att denna kombination predisponerar en hög risk för dödlighet.

Forskarna studerade dödligheten på 4107 män i ett åldersintervall mellan 60 och 79 år. Denna övervakningsstudie varade 6 år. Armens omkrets och midjepunktet representerade de 2 bästa förutsägarna för dödligheten. Små omkretsarmar ökade risken för dödsfall med 36%.

Risken steg till 55% om armens minskade omkrets åtföljdes av en hög midjeomkrets. Underviktiga män med ett kroppsmassindex mindre än 18, 5, och särskilt de med stor midja, rapporterade den högsta dödligheten.

Paradoxalt och överraskande var män med ett kroppsmassindex inom det rekommenderade intervallet att vara optimala (20-25) mer benägna att dö under studietid än överviktiga ämnen med högre kroppsmassindex, inklusive mellan 25 och 30.

Att behålla muskelmassan och minska visceralt fett är därför viktiga faktorer för livslängd.

Bibliografi: