tillskott

Mikrokristallin cellulosa

Vad är det

Mikrokristallin cellulosa är ett livsmedelstillsats som används för dess förtjocknings-, gelnings- och stabiliserande egenskaper; förbättrar tabletterna jämnhet och uppvisar utmärkt kompressibilitet och lastkapacitet

(det ökar volymen av tabletterna utan att väsentligt öka energivärdet, i synnerhet tillåter det produktion av stabila och resistenta tabletter, som lätt kan bryta ner och släppa ut de aktiva ingredienserna).

Mikrokristallin cellulosa erhålles genom en depolymerisationsprocess med mineralsyror av alfacellulosa, som i sin tur erhålls från naturliga källor av vegetabiliska fibrer.

Vid rumstemperatur framträder mikrokristallin cellulosa som en fin, vit, luktlös och olöslig i vattenpulver.

Fastigheter och säkerhet

Dess närvaro på etiketten kan också anges med förkortningen E460i. Att vara en otåligbar kolhydrat, ger inte mikrokristallin cellulosa ett betydande energibidrag. Den har milda laxerande egenskaper, men som alla olösliga fibrer (till skillnad från lösliga) ger det inte signifikanta effekter på plasmaglukos, triglycerid och kolesterolnivåer.

Mikrokristallin cellulosa anses vara en säker tillsats, bland annat finns det även små mängder i växtfoder.