oljor och fetter

Palmolja: Handel och europeisk livsmedelslagstiftning

Världshandeln i Palmolja

Enligt den specialiserade tidningen "World Oil" (baserad i Hamburg) uppgick världsproduktionen av oljor och fetter år 2008 till 160.000.000 ton.

Palmolja och palmkärnolja har utgjort majoriteten, eller 48.000.000 ton, cirka 30% av den totala produktionen.

Sojabönolja tog andra plats med 37.000.000 ton (eller 23%).

Ungefär 38% av de oljor och fetter som produceras i världen har levererats till sjöss från en kontinent till en annan.

Av de 60.300.000 ton oljor och fetter som exporterades över hela världen uppgick palmolja och palmkärnolja till nästan 60%; av den totala.

Med 45% av marknadsandelarna har Malaysia dominerat världshandeln med palmolja.

Regel- och livsmedelsetiketter

Tidigare kunde man på Europeiska unionens (EU) livsmedelsetiketter, palmolja nämnas med orden "vegetabiliska fetter" eller "vegetabilisk olja".

Från och med december 2014 är de villkor och generiska formuleringarna inte längre tillåtna på ingrediensförteckningen på EU: s livsmedelsförpackningar.

Livsmedelstillverkare måste lista den specifika typen av vegetabiliskt fett som används, inklusive palmolja.

Vegetabiliska oljor och fetter kan grupperas i ingrediensförteckningen med termerna "vegetabiliska oljor" eller "vegetabiliska fetter", förutsatt att de följs ordentligt av:

  • Korrekt och fullständig formulering av ingrediensen; till exempel: "palm", "solros", "raps" etc.

  • Ordalydelse: "i varierande proportioner".