andnings hälsa

Lungemboli och drogmissbruk

Det finns tal om lungemboli när en mobil kropp (eller embolus ) går till kil och hindrar blodkärlen som leder syrefritt blod från hjärtat till lungorna.

I de flesta fall är embolus en blodpropp bildad någon annanstans och överförd till hjärtat; mer sällan kan det vara en luftbubbla, en klump av fett, en granulat av talkum etc.

Den så kallade talc lungembolism är ett allvarligt tillstånd som kan uppstå av dem som missbrukar injicerbara droger, såsom heroin . Narkotika av denna typ framställs faktiskt genom blandning, tillsammans med läkemedlet, även andra substanser, inklusive talkum.

När en gång injiceras och genom blodomloppet kan talk nå lungkapillärerna och utlösa en viss immunreaktion som ger upphov till så kallade främmande kroppsgranulomer.

Närvaron av främmande kroppsgranulomer förändrar den normala anatomin i lungkärlen, vilket påverkar blodets normala syrebildning vid lungnivå.