infektionssjukdomar

Dengue: period av smittsamhet

Den agent som ansvarar för dengue, ett flavivirus med 4 olika serogrupper, överförs inte genom direkt infektion mellan människor, men bara genom bett av Aedes- myggor . När de smittats, förbli dessa insekter så under hela livet.

Människor som drabbats av dengue är smittsamma för myggor som sätter dem strax före symtomstart och under feberperioden (i genomsnitt 5-7 dagar). För att förhindra ytterligare överföring av vektorinsekten måste därför patienter med denguefeber isoleras med myggnät, åtminstone tills upplösningen av den andra febrila toppen.