graviditet

Toxoplasmos: risker för gravida kvinnor

Toxoplasmos är ett signifikant problem om det är kontrakterat för första gången under graviditeten .

Toxoplasma gondii kan nå fostret genom moderkakan och orsaka skador på nervsystemet och ögonen. I vissa fall resulterar infektionen i prematur födsel eller intrauterin död.

Om framtida mamma redan hade kommit i kontakt med Toxoplasma gondii före graviditeten är det emellertid inte mottagligt (eftersom de som kontraherar sjukdomen generellt är immuniska under resten av livet) och det finns inga risker för fostret som uppstår vid infektioner senare. I Italien uppskattas att 30-40% av kvinnorna i fertil ålder redan är skyddade mot toxoplasmos.

Svårighetsgraden av fostrets infektion beror på graviditetsåldern där moderinfektionen uppträder. Risken för allvarliga konsekvenser för fostret är större om toxoplasmosen förvärvas under graviditetens första trimester .

Före graviditeten är det därför viktigt att utföra ett blodprov för att bedöma förekomsten av toxoplasmospecifika antikroppar ( Toxo-test ) och att känna till din immunstatus mot parasiten .

Om sökandet efter anti-toxoplasma antikroppar ger ett negativt resultat (så att den gravida kvinnan inte är skyddad mot toxoplasmos) är det viktigt att följa några hygieniska försiktighetsåtgärder för att minska risken för infektion och genomgå Toxo-testning regelbundet. Tidig diagnos och behandling med antibiotika hos framtida mamma kan fortfarande förebygga eller minska fosterskador.