symptom

Katalys - Orsaker och symtom

definition

Katalepsi är ett psykomotoriskt fenomen där personen behåller samma position för obestämd tid, återstående immobil och okänslig för stimuli från utsidan, men utan att helt förlora medvetandet.

Denna tröghetsmoment kännetecknas av en onormal styvhet i stammen, benen och ansiktets muskler: varje försök att modifiera patientens kroppshållfasthetskonflikter med fenomen av motstånd eller upptagande av en ny position. Ämnet kan också manifestera tendensen att upprätthålla attityder som imponeras av andra, och därigenom bestämma ett tillstånd av passivitet.

Catalessia finns i samband med katatoni inom området schizofreni och manisk-depressiv neuros. I vissa fall kan detta fysiska tillstånd orsakas tillfälligt av akut känslomässig chock, hypnos eller användning av giftiga ämnen, till exempel kokain.

Katalessi observeras också i det symptomatologiska ramverket av Parkinsons sjukdom, epilepsi och vissa sömnstörningar (såsom narkolepsi och Pickwicks syndrom).

Möjliga orsaker * av katalys

  • Stor depression
  • Bipolär sjukdom
  • Cerebral blödning
  • encefalit
  • stroke
  • Parkinsons sjukdom
  • narkolepsi
  • fetma
  • schizofreni
  • Pickwick syndrom