blodhälsa

Makrocytos - Orsaker och symtom

definition

Makrocytos är ett tillstånd där röda blodkroppar är större än normalt.

Makrocyter i blodet finns i vissa former av anemi (sidoblastisk, pernicious, aplastisk och megaloblastisk).

Makrocytos är frekvent i närvaro av brist eller defekt användning av vitamin B12 eller folat; Denna manifestation kan associeras med undernäring, alkoholism, graviditet (på grund av ökade behov), tropiska sprue och gastrointestinala sjukdomar, såsom celiaciasjukdom och Crohns sjukdom.

Makrocytos kan också observeras vid hypotyroidism, kroniska obstruktiva luftvägssjukdomar, leversjukdomar, myeloproliferativa sjukdomar (polycytemi vera, myelofibros och trombocytemi), myelodysplastiskt syndrom och kronisk exponering för bensen.

Makrocytos kan också induceras av benmärgsdysplasi som är sekundär för kronisk alkoholmissbruk.

Andra orsaker är droger (vanligen cancer och immunosuppressiva medel) och sällan metaboliska störningar (t.ex. ärftlig orotisk aciduri).

Möjliga orsaker * av makrocytos

 • alkoholism
 • anemi
 • Fanconi anemi
 • KOL
 • celiaki
 • Levercirros
 • graviditet
 • hypotyreos
 • leukemi
 • lymfom
 • Crohns sjukdom
 • Polycythemia vera
 • sklerodermi
 • Tropisk sprue
 • talassemi