livsmedelstillsatser

Livsmedel där tillsats av färgämnen är förbjuden

Italienska och EU-förordningar förbjuder användning av färgämnen vid framställning av många livsmedelsprodukter.

För att bara nämna några exempel är det förbjudet att tillsätta färgämnen i olivolja (tillsatsen av klorofyll för att förbättra dess färg anses vara en sofistikering) och i andra vegetabiliska oljor, i kaffe (förutom omedelbart smaksatt kaffe), i mjölk och i ost (i vissa produkter tillsätts titandioxid för att förbättra sin vita färg), i vin (i vissa länder tillsätts anthocyaniner för att förbättra sin röda färg), i pasta och gnocchi, i fruktjuicer och nektar.

Enligt gällande lagstiftning är de livsmedel som kan behandlas eller inte med de tillåtna färgämnena listade i direktiv 94/36 / EG. Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 237 och senare ändringar.