livsmedelstillsatser

E444 Sackaros av isobutyratacetat

E444 ACETAT ISOBUTYRAT SACCAROSE

Isobutyratacetatsackaroten är ett syntetiskt producerat livsmedelstillsats.

Det kan innehålla smaksatta läskedrycker, ofiltrerade drycker etc.

För närvarande är biverkningarna som härrör från konsumtionen av livsmedel kompletterade med E444 ännu inte tydliga.

ADI DOS: 10 mg per kg kroppsvikt.

E400E401-E404E405E406E407E407aE408E410
E412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470E471E472E 473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483E491-E493
E494E495E496