ben hälsa

Hyperhomocysteinemi: psykiatriska sjukdomar och skeletthälsa

Vanligen är hyperhomocysteinemi associerad med fysiska hjärt-kärlsjukdomar; Det verkar emellertid som att överdrivna nivåer av denna molekyl i blodet också kan orsaka helt olika typer av störningar.

Speciellt vad gäller den psykiatriska aspekten leder höga halter av homocystein i blodet till en ökning av förekomsten av Alzheimers sjukdom. Detta beror förmodligen på den oxidativa stress som induceras av den mellanliggande aminosyran, som på liknande sätt verkar spela en fördelande roll även vid schizofreniens början ("Den oxidativa stressen kan induceras av den förhöjda homocysteinen hos schizofrena patienter").

Höga halter av homocystein har statistiskt kopplats till ökade benfrakturer hos äldre människor. I en studie som utfördes på japanska personer som redan hade haft stroke användes folat och kobalamintillskott för att minska hyperhomocysteinemi; som en följd av detta, förutom minskningen av cirkulerande homocystein har det också uppstått en minskning av höftfrakturer av osteoporotiskt ursprung (" Effekt av folat och metylkobalamin på höftfrakturer hos patienter med stroke: en randomiserad kontrollerad studie ").

Å andra sidan är det en enda studie, resultatet är fortfarande att tolkas som ett "experimentellt spår" och inte som ett fullblåst resultat.