medicinalväxter

Expectorants - Medicinalväxter med expectorant action

Denna artikel syftar till att hjälpa läsaren att snabbt identifiera naturläkemedel som är användbara vid behandling av olika symtom, störningar och patologier. För vissa av de angivna läkemedlen kan det här verktyget inte ha bekräftats av tillräckliga experimentella tester som utförts med en vetenskaplig metod. Vidare presenterar eventuella naturläkemedel potentiella risker och kontraindikationer.

Om så är fallet rekommenderar vi därför att du klickar på länken som motsvarar det enskilda botemedlet för att läsa mer om ämnet. Under alla omständigheter påminner vi dig om vikten av att undvika självbehandling och att konsultera din läkare i förväg för att fastställa frånvaron av kontraindikationer och läkemedelsinteraktioner.

Expectorant definieras som något läkemedel eller ämne som kan eliminera eventuella ackumuleringar av slem eller utsöndringar från luftstrupen och bronkierna.

Synonymer av expectorants - Lantbruksväxter med expectorant action

Expectorant växter - Läkemedel växter med expectorant åtgärder är också kända som: Anticarroral, pectoral.

Lantväxter Expectorants - Lantbruksväxter med expectorant action och tillskott med Expectorant egenskaper - Lantbruksväxter med Expectorant åtgärder

Gran, Se anticarcarral, pectoral växter