symptom

Macroglossia - Orsaker och symtom

definition

Macroglossia är en ovanlig volumetrisk tillväxt av tungan.

En förstorad tunga kan hittas i närvaro av amyloidos och endokrina störningar, såsom hypotyroidism och akromegali. Andra tider kommer det från medfödda orsaker, såsom Downs syndrom.

En överdriven svullnad i tungan kan också vara en följd av inflammatoriska processer, vaskulära missbildningar (t ex lymphangiom eller hemangiom) och tumörer (t ex tunga tumörer).

Macroglossia kan leda till andningssvårigheter, tal och tuggning.

Bilden visar ett exempel på odödlig tillväxt av tungan, kallad macroglossia - taget från: medicalzone.net

Möjliga orsaker * av Macroglossia

  • akromegali
  • amyloidos
  • hypotyreos
  • Downs syndrom