endokrinologi

Varma hormonella svar

Acclimatiseringsprocessen - tack vare vilken människokroppen förbättrar sin termodispersiva effektivitet och effektivitet över 7-10 dagar - inkluderar också hormonella anpassningar.

Dessa endokrina svar är avsedda att bevara kroppshydrering, volym (cirkulerande blodvolym) och blodtryck som testas genom svettning.

Svett är faktiskt en hypotonisk vätska (består huvudsakligen av vatten, med minimal koncentration av elektrolyter, huvudsakligen natrium, klor, kalium och magnesium); därför orsakar hypersweetning en större förlust av vätskor än mineralsalter. Resultatet är en ökning av den relativa koncentrationen av salter, vilket leder till ökningar i det osmotiska trycket av interstitiella vätskor med en negativ effekt på volymen av cirkulerande blod.

Volymminskning stimulerar neurohypofysen att producera det antidiuretiska hormonet (ADH), vilket verkar på njurnivån och ökar reabsorptionen av vatten. På så sätt elimineras mindre utspädd urin (med högre koncentration av mineralsalter).

Eftersom natrium är det huvudsakliga mineral som förloras genom svettning ökar aldosteronsekretionen också under acklimatisering, vilket i njurarna stimulerar natriumreabsorptionen och minskar urinförlusterna.

När det gäller de kortvariga endokrina reaktionerna har vi sett att exponering för de höga temperaturer som är typiska för en bastu åtföljs av en viktig ökning av utsöndringen av ACTH, kortisol, adrenalin och noradrenalin, inducerad av termisk stress