näring

Calorie Consumption Calculator i olika sportaktiviteter


Ange din kroppsvikt och minuter av fysisk aktivitet du vill öva. klicka på beräkna knappen och du kommer att få en uppskattning av den preliminära kaloriförbrukningen för varje år.


  • tenderar att vara överlägsen, i ämnen med låga procentandelar fettmassa och hög muskelmassa;
  • Det tenderar att vara mycket högre hos outbildade personer än hos personer som brukade utföra en viss fysisk aktivitet.
  • tenderar att vara överlägsen hos unga jämfört med äldre

För att lära dig mer

Noggrann uppskattning av dina energikostnader i olika dagliga aktiviteter baserat på ålder, kroppsvikt, höjd och kön.

Kom ihåg att : din kropp fortsätter att bränna mer kalorier även i slutet av fysisk aktivitet för att fylla på energiförsörjning, avyttra kataboliter och garantera cellförnyelseprocesser. En liten ökning i muskelmassa, förutom att ge dig en mer tonad och mager figur, kommer att tillåta dig att bränna mer kalorier under hela dagen och höja din basala metabolism.