veterinärmedicin

Loppens livscykel

Loppor kan vara ett problem för hunden eller katten under hela året, med tanke på att de uppvärmda hushållen är en idealisk habitat för dessa skadedjur under vintermånaderna. Loppsäsongen "skulle vanligtvis gå från början av våren till slutet av sommaren.

Parasitens livscykel varar i genomsnitt 2-3 veckor; Vuxna loppor bor och kompisar på värden utan att någonsin överge det, utom i fall där de tvingas. De reproducerar mycket snabbt: på en dag kan en enda kvinnlig loppa lägga upp till 50 ägg, i flera veckor.

Äggen, vita eller ovala, läggs på djurets kappa där de förblir i flera timmar innan de faller till marken i olika delar av huset eller i miljön. I heta och fuktiga klimatförhållanden klipper ägget i 2-5 dagar och frigör larver med en storlek på några millimeter.

Larverna söker aktivt efter fukt, undviker direkt solljus och matas på organiska miljöskräp som feces som produceras av vuxna loppor, matrester och hud- och hårfragment. Larverna är långsträckta, utan ben och vitaktig i färg. Inom en period som varierar från några dagar några månader, producerar varje larva en kokong, den pupa inom vilken den blir en vuxen inom ca 10 dagar.

När miljöförhållandena är optimala, inklusive tillgången till kattdjur eller hundar, kommer den vuxna insekten från poppen. Hela utvecklingscykeln kan slutföras på tre veckor, även om fullt utbildade vuxna kan överleva inom kokonen i många månader. Dessa "latenta" vuxna representerar en stor reserv av parasiter i miljön, redo att plötsligt införa en passande gäst och börja sin livscykel igen.