droger

Matever - Levetiracetam

Vad är Matever - Levetiracetam?

Matever är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen levetiracetam. Det är tillgängligt som tabletter (250 mg, 500 mg, 750 mg och 1 000 mg) och som ett koncentrat som ska framställas i en infusionslösning (dropp i en ven, 100 mg / ml).

Matever är ett "generiskt läkemedel". Det betyder att Matever liknar ett "referensmedicin" som redan är godkänt i Europeiska unionen (EU) som heter Keppra.

Vad används Matever för - Levetiracetam?

Matever kan användas på egen hand hos patienter från 16 års ålder med ny diagnostiserad epilepsi vid behandling av partiella anfall i närvaro eller frånvaro av sekundär generalisering. Det är en typ av epilepsi där överdriven elektrisk aktivitet i en del av hjärnan orsakar symtom som plötsliga spasmodiska rörelser hos en del av kroppen, hörselproblem, lukt eller syn, domningar eller plötslig känsla av rädsla. Sekundär generalisering sker när hyperaktivitet expanderas senare till hela hjärnan.

Matever kan också anges som en tilläggsbehandling till andra antiepileptiska läkemedel vid behandling av:

  • partiella anfall med eller utan generalisering hos patienter från en månad
  • myokloniska anfall (korta, ryckiga sammandragningar i en muskel eller muskelgrupp) hos patienter från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi;
  • primär generaliserade tonisk-kloniska anfall (svårare kriser, där det finns medvetslöshet) hos patienter från 12 års ålder med idiopatisk generaliserad epilepsi (typen av epilepsi som antas vara av genetiskt ursprung).

Läkemedlet kan endast erhållas på recept.

Hur används Matever - Levetiracetam?

Vid monoterapi ska Matever ges i en initialdos på 250 mg två gånger dagligen, vilket bör ökas till 500 mg två gånger om dagen efter två veckor. Dosen kan ökas ytterligare varannan vecka baserat på patientens respons upp till en maximal dos av 1 500 mg två gånger om dagen.

När Matever tillsätts till en annan antiepileptisk behandling är startdosen hos patienter över 12 år som väger mer än 50 kg 500 mg två gånger om dagen. Den dagliga dosen kan ökas upp till 1 500 mg två gånger om dagen. Startdosen är hos patienter mellan 6 och 17 år som väger mindre än 50 kg 10 mg per kg kroppsvikt två gånger om dagen och kan ökas upp till 30 mg / kg två gånger om dagen.

Lägre doser används för patienter som har problem med njursjukdomar (som äldre patienter). Matever tabletter ska sväljas med en vätska. Matever kan ges genom infusion, i samma doser och frekvens, när den orala lösningen eller tabletterna inte kan användas. Administrering genom infusion bör vara tillfällig.

Hur fungerar Matever - Levetiracetam?

Den aktiva substansen i Matever, levetiracetam, är en anti-epileptisk medicin. Epilepsi orsakas av överdriven elektrisk aktivitet i hjärnan. Det exakta verkningsläget för levetiracetam är ännu inte klart. Levetiracetam verkar dock störa ett protein (synaptiskt vesikelprotein 2A) som ligger i utrymmet mellan nerverna och intervenerar i frisättningen av kemiska sändare från nervceller. Detta gör det möjligt för Matever att stabilisera elektrisk aktivitet i hjärnan och förhindra anfall.

Hur har Matever - Levetiracetam studerats?

Eftersom Matever är ett generiskt läkemedel har studier på patienter begränsats till test för att bestämma dess bioekvivalens till referensmedicinen Keppra. Två läkemedel är bioekvivalenta när de producerar samma nivåer av aktiv ingrediens i kroppen.

Vilka är fördelarna med och riskerna med Matever - Levetiracetam?

Eftersom Matever är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensmedicinen, anses dess fördelar och risker vara desamma som referensmedicinen.

Varför har Matever - Levetiracetam godkänts?

CHMP konstaterade att i enlighet med EU-krav har Matever visats ha jämförbar kvalitet och att vara bioekvivalent med Keppra. Därför ansåg CHMP att, som i fallet med Keppra, fördelarna överväger de identifierade riskerna och rekommenderade godkännandet för försäljning av Matever.

Mer information om Matever - Levetiracetam

Den 3 oktober 2011 beviljade Europeiska kommissionen Matever ett godkännande för försäljning som gäller i hela Europeiska unionen.

För mer information om Matever-behandling, läs bipacksedeln (också en del av EPAR) eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Den fullständiga EPAR för referensmedicin finns också på byråns webbplats.

Den senaste uppdateringen av denna sammanfattning: 08-2011