droger

PROTOPIC ® takrolimus

PROTOPIC® är ett Tacrolimus monohydratläkemedel

THERAPEUTIC GROUP: Övriga dermatologiska preparat

IndikationerAktionsmekanismStudier och klinisk effektivitet Användning och doseringsanvisningar Varningar Graviditet och amning Interaktioner KontraindikationerUnskade effekter

Indikationer PROTOPIC ® takrolimus

PROTOPIC® är ett läkemedel som är särskilt indicerat för behandling av atopisk dermatit, både måttlig och svår hos patienter som inte svarar på kortikosteroidbehandling eller för vilken ovanstående behandling är kontraindicerad

Verkningsmekanism PROTOPIC ® Tacrolimus

PROTOPIC® är ett läkemedel baserat på takrolimus, en aktiv ingrediens som vanligtvis används tillsammans med andra doser och med andra administreringsmetoder vid organtransplantationer med den viktiga immunosuppressiva aktiviteten.

Olika molekylära studier visar förmågan hos takrolimus att binda specifika proteinfaktorer definierade som immunofyllin, hämma signaltransduktionsmekanismerna som leder till syntesen av inflammatoriska cytokiner, såsom interleukiner, tumörnekrosfaktorer, interferon och tillväxtfaktorer i T-celler.

Allt detta har formen av en särskilt aktiv kontroll av inflammatorisk process, som styr både rekrytering och aktivering av inflammatoriska celler.

Förmodligen kommer samma verkningsmekanism att ligga till grund för de terapeutiska egenskaperna hos PROTOPIC® under atopisk dermatit, dock givet immunsystemets viktiga roll i denna manifestations uppkomst.

De ovan nämnda mekanismerna för verkan skulle också åtföljas av de utmärkta farmakokinetiska egenskaperna hos takrolimus applicerad topiskt, för att avsevärt begränsa den systemiska absorptionen av produkten och det följdvisa utseendet av biverkningar.

Studier utförda och klinisk effekt

TACROLIMUSEN I CHERATOCONGIUNTIVITE

Hornhinnan. 2013 Juni 13. [Epub före utskrift]

Intressant grekisk studie som visar hur behandlingen med takrolimus vid 0, 03% kan vara effektiv och säker i samband med keratokonjunktivit, vilket garanterar en snabb förbättring av symtomen.

TACROLIMUS EFFEKTIVT SOM SKYDD FÖR PATIENTER MED ATOPISK DERMATITIS

J Dtsch Dermatol Ges. 2013 maj; 11 (5): 437-43.

Ny studie som visar hur Tacrolimus-baserade salvor kan garantera inte bara en viktig antiinflammatorisk effekt utan också avsevärt förbättra hudlipidbarriären hos patienter som lider av atopisk dermatit.

TACROLIMUS NANOPARTIKLAR

Int J Pharm. 2012 Sep 15; 434 (1-2): 70-9. doi: 10.1016 / j.ijpharm.2012.04.051. Epub 2012 27 april.

Intressant studie som testar klinisk effekt samt de typiska farmakokinetiska egenskaperna hos takrolimusbaserade nanopartiklar hos patienter med atopisk dermatit, vilket visar den bästa penetrerbarheten hos den aktiva ingrediensen i ansiktet av blygda biverkningar, jämförbara med salvan.

Metod för användning och dosering

Protopic

Salva vid 0, 03% - 0, 1% takrolimusmonohydrat

Topisk behandling med Tacrolimus bör fastställas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av atopisk dermatit, och överväger alltid intermittent och kortvarig behandling.

Hos vuxna rekommenderas det generellt att använda PROTOPIC® vid 0, 1% två gånger dagligen i sjukdomsens initiala skeden, var försiktig med att omdefiniera doserna och tidpunkten för intag i de efterföljande underhållsfaserna, upp till eftergift av den kritiserade symptomatologin.

Varningar PROTOPIC ® Tacrolimus

Användningen av PROTOPIC® måste nödvändigtvis föregås av en noggrann läkarundersökning för att bedöma patientens allmänna hälsotillstånd, den föreskrivande lämpligheten och orientera sig för att informera patienten i förhållande till de korrekta hygienregler som ska respekteras under behandlingen.

Faktum är att patienten på PROTOPIC®-behandlingen ska:

  • rena händer efter varje ansökan;

  • Undvik kontakt med läkemedlet med ögon och slemhinnor.

  • Undvik exponering av den behandlade regionen för ultraviolett strålning.

  • Undvik att applicera mjukgörare eller andra produkter genom huden.

Läkaren ska också ordinera PROTOPIC® med särskild försiktighet hos patienter som lider av immunförsvar, svåra leversjukdomar och framförallt neoplastiska sjukdomar.

FÖRÄNDRIGHET OCH ÖVERFÄRDNING

Ovannämnda kontraindikationer för användning av PROTOPIC® sträcker sig även till graviditet och efterföljande period av amning, med tanke på frånvaron av studier som bäst kan karakterisera säkerhetsprofilen för detta läkemedel för fostrets och barnets hälsa .

interaktioner

Patienten vid behandling med PROTOPIC® bör undvika användning av andra droger eller mjukgörare via huden och potentiella hämmare eller inducerare i cytokromsystemet, jag vet att den metaboliska metabolismen av den möjliga kvoten av takrolimus absorberas.

Kontraindikationer PROTOPIC ® Tacrolimus

Användning av PROTOPIC® är kontraindicerat hos patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något av dess hjälpämnen.

Biverkningar - Biverkningar

Patienter som tar PROTOPIC® kan ofta uppleva lokala biverkningar som brännande, klåda, irritation, parestesi och follikulit.

Lyckligtvis är incidensen av allvarligare biverkningar som virala infektioner eller överkänslighetsreaktioner på läkemedlet sämre.

anteckningar

PROTOPIC® är ett läkemedelsämne som är obligatoriskt receptbelagt.